Servizos Somos especialistas en...

Este servizo axúdate a: 
Crear mapas e cartografía
Organizar os teus datos en xeodatabases
Recoller nova información xeográfica sobre o terreo
Xestionar, ordenar e planificar o territorio e os recursos urbanos

Xeración e tratamento cartográfico

Aplicamos a nosa experiencia na captura e actualización en campo de rutas, puntos ou áreas, recollendos, clasificandos, xeorreferenciando e almacenando información sobre o terreo apoiándonos en tecnoloxías GPS/GIS.

Deste xeito creamos inventarios masivos e xeolocalizados como primeiro paso para a implantación de ferramentas de xestión.

Traballamos con diferentes fontes cartográficas e de información mediante técnicas de dixitalización, fotogrametría e teledetección para captura de nova información tratándoa, metadatándoa e procesándoa para que poidas integralas facilmente nos sistemas de información xeográfica.

Algúns exemplos

Proxecto SIOSE- Galicia

Fotointerpretación de imaxes satélite para delimitación de usos do solo

Plataforma haiTransporte

Plataforma de planificación e xestión das liñas de transporte interurbán

Desourb

Plataforma para o cálculo e análise de indicadores territoriais da Eurorexión

Planificador de escenarios da Directiva Marco da Auga

Simulador da afección das cargas contaminantes nas masas de auga

Etapas, distancias e recursos xeolocalizados dos Camiños de Santiago

Mapa de Ruídos da liña de ferrocarril do Porto Exterior de Ferrol

Estudio de afección acústica e xeración de mapa de ruídos da liña de ferrocarril