Servizos Somos especialistas en...

Este servizo axúdate a: 
Crear aplicacións de xeolocalización en dispositivos móbiles
Crear webs con mapas
Ver a túa información con realidade aumentada

Xeolocalización e mapas para dispositivos móbiles

Levamos os teus datos xeorreferenciados en dispositivos móbiles para que sexan accesibles en calquera lugar e en calquer momento.

Creamos aplicacións optimizadas que se benefician do poder de xeolocalización dos dispositivos móbiles para ofrecer a información de maior relevancia dependendo da túa posición, podendo visualizarse  dun xeito completamente diferente mediante á realidade aumentada, grazas ó compás, cámaras e acelerómetro que ofrecen este tipo dispositivos.

As aplicacións son completamente adaptables as necesidades e ós datos: dende aplicacións con acceso vía web ata aplicacións nativas tanto en sistemas Android como en iOS.

Algúns exemplos

Xeovisor de recursos patrimoniais e turísticos de Arousa Norte

Hércules multimedia

Guía de Turismo do Concello de Coruña para dispostivos móbiles

Xeorreferenciación e visor de recursos do Concello de Corcubión

Xeovisor das infraestruturas culturais de Galicia

Xeoportal de Bergantiños

Xeovisor de recursos patrimoniais e turísticos de Bergantiños

Xeoportal Costa da Morte

Xeovisor de recursos patrimoniais e turísticos da Costa da Morte