Servizos Somos especialistas en...

Este servizo axúdate a: 
Crear mapas de ruídos e estudos acústicos
Realizar análises paisaxísticos e simulacións ambientais
Tomar decisións para o teu negocio empregando xeomarketing
Xestionar, ordenar e planificar o territorio e os recursos urbanos

Ordenación e planificación do territorio

Analizamos e xestionamos a túa información mediante os GIS para que poidas integrar os resultados en estudos e proxectos, proporcionando resultados visibles e intuitivos que facilitarán a toma de decisións nos traballos de planificación e ordenación do territorio.

A construcción de modelos de representación de variables ambientais que permiten coñecer os comportamentos e prever as consecuencias.

En Sixtema realizamos estudos de impacto ambiental, estudos de impacto e integración paisaxística, estudos hidrolóxicos e servizos de Geomárketing.

Elaboramos mapas acústicos empregando sistemas de modelizado sonoro que permiten clasificar o territorio e a súa poboación en base ás distintas afeccións acústicas. Levamos a cabo proxectos baseados na ecoloxía da paisaxe e xeramos nova información útil para ti e ous teus clientes.

Algúns exemplos

Mapa de Ruídos da liña de ferrocarril do Porto Exterior de Ferrol

Estudio de afección acústica e xeración de mapa de ruídos da liña de ferrocarril

Desourb

Plataforma para o cálculo e análise de indicadores territoriais da Eurorexión

Mapas Estratéxicos de Ruídos PO-531

Situación sonora e persoas expostas ó ruido producido por unha estrada

Estudos de Impacto e Integración paisaxística de Parques Eólicos

Análise, delimitación e estudo das Unidades Paisaxísticas

Índice de Conectividade Ecolóxica

Definición de corredores ecolóxicos mediante Ecoloxía da Paisaxe